петък, февруари 11, 2005

Булгаризъм във Вложкия регион

Интересно изследване на Булгаризма в Волга и олията:

Японско изследване - финансирано си от техното правителство.

Много глупости - (т.е. не интересни неща за мен) обаче поне дава отговор защо Чувашите се считат за наследници на Българите (заради епиграфиите които 90% са на Чувашки) и отговор на въпроса - Сувар (- на Българите.