петък, юни 17, 2005

Шопски тарикатлък

Закони на шопите

1. Най мразим да мислим.

2. Кога ми се приработи, седам и чекам да мине.

3. Кога съм гладен, не ми се работи. Кога се наручам, ми се преспи.

4. Питат ме какво можеш да работиш?
- Моа да копам.
- Друго?
- Е, па моа и да не копам.

5. Я че си запалим къщата, та да изгори на Вуте плевнята.

6. Я не сакам на мен да е добре. Я сакам на Вуте да му е зле.

7. Никога не могат ми платят толкова малко, колко я съм из работил.

8. Никога нема да ме осъдят толкова, колко я съм крал.

9. И по десет лева да направят бензино, я па че си карам колата; и без пари да е - па че го краднем.

10. И сам да съм у трамвайо, па че се бутам.

11. И сам да съм на опашка, па че се прередим.

12. Най-обичам да съм змия - ем си лежим, ем си одим.

13. И сам да съм на острово, я па че се заградим.

14. Я не помним кръчмаро да има да ми дава нещо.

15. Я не помним да имало ден да ми се е работило и да не ми се е пило.

16. Я ходим на работа да си починем. Ке си го отработим вкъщи.

17. От дека да си въртим гъзо, он па че си е отзад.

18. Какви бееме - какви станааме.

19. Оти да се косим, като че ми мине.

20. Они ми плащатат колко да не умрем, ама я работим колко да не заспим.

21. Какво е законо? Законо е тесна врата у широко поле. Само улавите минуват у него.

22. - Как си Нане?
- Добре съм. Тебе яд ли те е?

23. - Вуте, оти копаш седнал?
- Оти опитах легнал, ама не мое.